Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 66 - w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
 2. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59
 6. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź.
 7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 8. Statutu przedszkola – tekst jednolity z dnia 21 listopada 2017 r.
 9. Statut przedszkola - II zmiana do Statutu, paragraf 47 - OPŁATY
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 26-06-2019
wytworzył: Irena Walaszek
data: 26-06-2019
data: 26-06-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 06-12-2017 - Edycja treści
 • 01-12-2017 - Edycja treści
 • 30-11-2017 - Edycja treści
 • 28-01-2016 - Edycja treści
 • 27-01-2016 - Edycja treści
 • 18-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 20-12-2012 - Edycja treści
 • 28-11-2012 - Edycja treści
 • 19-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 949