Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Mienie przedszkola stanowi własność Miasta - Gminy Łódź, będące w administrowaniu.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Stan na dzień: 31 grudnia 2017 r.

AktywaKwota
AKTYWA TRWAŁE:513 541, 77 zł.
- budynek:278 693, 23 zł.
- wartości niematerialne i prawne:5 053, 91 zł.
- urządzenia techniczne i maszyny:27 044, 21 zł.
- wyposażenie:229 794,63 zł.
AKTYWA OBROTOWE: 
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:8,55 zł.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 12-01-2018
wytworzył: Irena Walaszek
data: 12-01-2018
data: 12-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 09-05-2017 - Edycja treści
  • 18-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 14-07-2014 - Edycja treści
  • 22-12-2012 - Edycja treści
  • 22-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 626