Sposób załatwiania spraw

Skargi, wnioski, zapytania:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,
+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=000220256


Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 66:

 1. EDUKACJA:
  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o dziecku,
  • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat
  • za przedszkole,
 3. SPRAWY KADROWE:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. ARCHIWUM:
  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
  • dokumentacja Rady Rodziców,
  • dokumentacja finansowa przedszkola.
 6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
  • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w każdy wtorek w godz. 9 - 17)
 2. Odpłatność za przedszkole: specjalista ds żywienia w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja na tablicy ogłoszeń).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 18-05-2015
wytworzył: Irena Walaszek
data: 18-05-2015
data: 18-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 618