Opłaty

OPŁATA za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie:

Uchwały Nr LXXV/2053/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

 1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8.00 do 13.00.
 2. realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17. 00.
 3. odpłatnego wyżywienia – zgodnie z deklaracją rodziców.

Stawka żywieniowa obowiązująca od dnia 01 stycznia 2018 r. wynosi:

3 posiłki – 7,00 zł.

2 posiłki – 5,60 zł.

1 posiłek/obiad/ – 4,20 zł.

1 posiłek/śniadanie lub podwieczorek/ – 1, 40 zł.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa „Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego nr 66".

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 11-03-2019
wytworzył: Irena Walaszek
data: 11-03-2019
data: 11-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-03-2019 - Edycja treści
 • 12-01-2018 - Edycja treści
 • 18-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-10-2013 - Edycja treści
 • 28-11-2012 - Edycja treści
 • 29-03-2011 - Edycja treści
 • 03-02-2011 - Edycja treści
 • 19-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 825