Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje następujący program wychowania przedszkolnego:

1. „Program wychowania przedszkolnego - TRAMPOLINA” wydawnictwo PWN– Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

Program został dostosowany do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) i na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszczony został przez dyrektora przedszkola do realizacji z dniem 01 września 2017 r.

Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" zawiera: 

 • Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka
 • Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
 • Sposoby realizacji celów i treści kształcenia
 • Diagnozowanie rozwoju dziecka
 • Indywidualizację procesu wspierania rozwoju dziecka

2. „PRZYGODA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PODWÓJNĄ SZANSĄ” - program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem podejścia metodycznego typu CLIL w edukacji przedszkolnej. (Program własny, autorki: Irena Walaszek, Ewelina Kaźmierczyk, Eunika Kupczyńska, Marzena Polewska)

Do tradycyjnych sposobów nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym należą metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami, wyliczankami. Inne rodzaje nauczania języka obcego, czyli modelowanie, projektowanie itd., są rzadko wykorzystywane w zastosowaniu do dzieci. Stosowanie w procesie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym języka obcego tylko tradycyjnych metod nie jest w pełni zgodne z celami ich wychowania i nauczania. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest wszechstronny rozwój osobowości i zdolności dziecka, dlatego też kształcenie typu CLIL (Content and Language Integrated Learning- zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe) stanowić może doskonały sposób motywowania dzieci do nauki.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA W PRZEDSZKOLU

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno – programowym p.t. 

„Na szczycie Piramidy Szczęścia”,

autorki: Irena Walaszek, Małgorzata Kielek, Marta Gonera, Karolina Urbaszek.

Wymieniona innowacja w opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo z dnia 29 marca 2017 r. ŁKO.WNP.5361.18.2017.EOG) spełnia warunki określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi
odpowiada: Irena Walaszek
data: 29-09-2017
wytworzył: Irena Walaszek
data: 29-09-2017
data: 29-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-09-2017 - Edycja treści
 • 28-01-2016 - Edycja treści
 • 18-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-10-2013 - Edycja treści
 • 28-11-2012 - Edycja treści
 • 19-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 758